Zjazd Absolwentów z rocznika 1966-1971 roku.

12.07.2021  |  270


Absolwenci z rocznika 1966-71 spotkają się 3 września 2021 roku na Zjeździe z okazji
50-lecia otrzymania dyplomów.
C
zęść oficjalna Zjazdu rozpocznie się godzinie 11.00 w Audytorium Nr 2 NE, w budynku WETI B.

Zbliżający się rok akademicki 2021/22 to rok jubileuszu 70-lecia naszego Wydziału. Chcemy w sposób wyjątkowy upamiętnić powstanie Wydziału w roku 1952 oraz promować jego najnowsze osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.


Zapisuję się na wydarzenie!