Numer albumu/dyplomu

Pamiętaj, aby wpisywać tylko cyfry. Jeśli numer albumu/dyplomu ma format 16378/ETI/PG, wpisany musi być tylko ciąg znaków '16378'.


E-mail

Adres e-mail podany podczas rejestracji staje się automatycznie loginem do konta. Po utworzeniu konta można zmienić kontaktowy adres e-mail, ale login pozostanie taki, jak został podany w tym formularzu.


Link aktywacyjny

Po prawidłowym procesie rejestacji na podany adres zostanie wysłana wiadomość zawierająca link aktywacyjny.

Jeśli nie widzą Państwo wiadomości w swojej skrzynce pocztowej, prosimy sprawdzić folder SPAM, gdyż czasami wiadomość tam trafia.


Zaznacz wszystkie zgody

Chcę otrzymywać newsletter
Zezwalaj na prywatne wiadomości
Zezwalaj na kontakt z Biurem Karier PG
Zezwalaj na kontakt z członkami Stowarzyszenia Absolwentów PG

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych wskazanych w Elektronicznej Księdze Absolwentów jest Politechnika Gdańska, z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: – iod@pg.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb związanych z Elektroniczną Księgą Absolwentów, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda).
4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu.
6. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez stosowny wniosek skierowany na adres konkretnego wydziału, który znajduje się w zakładce "Kontakt" oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej."