Witaj w Elektronicznej Księdze Absolwentów Politechniki Gdańskiej!Elektroniczna Księga Absolwentów (EKA) to system bazy danych administrowany przez służby techniczne uczelni i wydziału WETI, spełniający wymogi bezpieczeństwa zgromadzonych i przechowywanych w niej informacji. Dzięki systemowi EKA wszyscy absolwenci uczelni mogą porozumiewać się ze sobą i otrzymywać aktualne informacje z życia uczelni, a wydział może łatwo kontaktować się ze swoim zarejestrowanym absolwentem. Zarejestrowany użytkownik EKA będzie także otrzymywać zaproszenia i informacje specjalne przeznaczone dla absolwentów wydziału lub uczelni. Tylko zalogowani absolwenci mają dostęp do danych znajdujących się w systemie i mogą przekazywać swoje dane kontaktowe.

Kto może korzystać z tego serwisu?


Wystarczającym warunkiem do korzystania z możliwości systemu EKA jest fakt bycia absolwentem danego wydziału Politechniki Gdańskiej, studiów dowolnego stopnia po zarejestrowaniu się i założeniu konta w systemie.

Tylko zalogowani absolwenci mają dostęp do danych znajdujących się w systemie i mogą przekazywać swoje dane kontaktowe.